Обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Изх. № РУО1-29022/10.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че на 17 октомври 2019 г. от 14:15 часа в 143. ОУ „Георги Бенковски“, ул. „Тодорини кукли“ № 9, ще се проведе тренинг с учителите по изобразително изкуство и на 23 октомври 2019 г. от 10:00 часа в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. Обеля 2, ул. „Дико Илиев“ № 9 ще се проведе тренинг с учителите по музика на тема: „Прилагане на иновативни технологии в обучението по изкуства“.

Моля своевременно да информирате учителите по изобразително изкуство и музика от повереното Ви училище за провеждане на тренинга и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Необходимо е да подадат предварителна заявка за участие в срок до 15 октомври 2019 г. на адрес: https://drive.google.com/open?id=1m8MxW8E_5bBnRkyEC7DhMezMFMfw6zEuY03kkc4ofao .

При запълване капацитета на залите и при голям интерес е възможно да се обяви втора дата за желаещите да се включат в тренинга, отново в 143. ОУ „Георги Бенковски“ и 140. СУ „Иван Богоров“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД