Обучения за учители в общообразователни или специални училища

Изх. № РУО1-31869/13.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-31716/11.11.2019 год. Ви уведомявам, че Център за творческо обучение организира безплатен семинар на 21 ноември 2019 г. от 9:00 ч. до 13:00 ч. на тема „Творчески методи и Монтесори в българското образование – примери от практиката“ . Семинарът е подходящ за директори и учители в предучилищна и начална степен на образованието.

Място на провеждане – Интер Експо Център, зала Родопи, ет.1, бул. Цариградско шосе № 147.

Участие в семинара можете да заявите на следната връзка – http://bit.ly/2Nhgq6U

За повече информация – Полина Дончева, тел. 02 408 03 26, [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД