Обучения за учители от ДИУУ при СУ „Климент Охридски“ по безопасност на движението

Изх. № РУО1 – 21361/29.06.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-20428/21.06.2021 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски“ организира обучения на учители по Методика на обучението на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата.

Повече информация на тел.0889416115 и 0879994236.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД