Обучения за учители по БЕЛ

Изх. РУО1-1401/18.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявеното с писмо с изх. №РУО1-370/06.01.2023 г. обучение за учители по български език и литература на тема: „Тест – функции, изграждане, употреба“, организирано от РУО – София-град и Учебен център „Диоген“, уточнявам, че на 25.01.2023 г., в две идентични занимания – преди и след обяд – ще бъде представена първата част, а на 26.01.2023 г., отново в две идентични занимания, ще бъде представена втората част. Тази организация на обучението се налага поради заетостта на учителите в първа или втора смяна.

Моля да уведомите учителите по БЕЛ в повереното Ви училище и да съдействате за участието им.

 

Приложение:

  1. Писмо с изх. №РУО1-370/06.01.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД