Обучения на учители за оценители в електронна среда на писмени работи от НВО

Изх. № РУО1- 35458/27.12.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-454/23.12.2019 г., вх. № РУО 1-35444/23.12.2019 г., Ви уведомявам, че предстоят обучения на учители за оценители в електронна среда на писмени работи от НВО в IV,VII и X клас. Моля да информирате учителите от повереното Ви училище, че при желание от тяхна страна за участие в обученията следва да се регистрират в срок до 31.01.2020 г. на следния линк: http://obuchenie.mon.bg/ .

Обученията се организират само за учители, които не са сертифицирани като оценители на писмени работи в електронна среда, както следва:

  • НВО в IV клас – за учители, които преподават в начален етап;
  • НВО по БЕЛ в VII клас – за учители по БЕЛ в прогимназиален етап и/или в гимназиална степен;
  • НВО по математика в VII клас – за учители по математика в прогимназиален етап и/или в гимназиална степен;
  • НВО по БЕЛ в X клас – за учители по БЕЛ в гимназиална степен;
  • НВО по математика в X клас – за учители по математика в гимназиална степен.

Допълнително ще бъдете уведомени за времето и за начина на провеждане на обученията.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД