Обучения на учители за оценители на писмени работи в електронна среда

Изх. № РУО1 – 1248/12.01.22г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-12/10.01.2022 г., вх. №РУО 1-963/11.01.2022 г. относно предстоящи обучения на учители за оценители на писмени работи от ДЗИ и от НВО в електронна среда, които ще се проведат от „ПСИТ България“ ООД, моля да информирате учителите от повереното Ви училище, че при желание за участие в обученията следва да се регистрират в срок до 24 януари 2022 г. на следния линк: http://obuchenie.mon.bg/

Обученията се организират само за учители, които не са сертифицирани за оценители в електронна среда на писмени работи по:

  • български език и литература и по математика – за учители, които преподават в начален етап;
  • чужд език /английски, немски, френски, испански, италиански или руски език/ – за учители, които преподават в прогимназиален етап и/или в гимназиален етап;
  • чужд език /иврит, румънски, португалски, японски, китайски, корейски, арабски или латински език/ – за учители, които преподават във втори гимназиален етап /при заявяване на желание за обучение следва да посочат върху изпитни работи по английски, по немски, по френски, по испански, по италиански или по руски език предпочитат да се обучават/;
  • предприемачество – за учители, които преподават във втори гимназиален етап.

При възникнал проблем с регистрацията съответният учител следва да изпрати съобщение на електронен адрес: [email protected] с посочени три имена, учебен предмет, телефон, област.

Допълнителни указания за времето и начина на провеждане на обучението заявилите желание ще получат по електронен път след изтичане на срока за записване.

След приключване на обучението и обобщаване на данните за работата на всеки от обучените и след преценка на готовността му за участие в реален процес на електронно оценяване ще бъдат издадени сертификати за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“ на тези, които успешно са преминали обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД