Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“ на тема: „Методи за оценяване на математическа/природонаучна/четивна грамотност в международното изследване PISA 2022”

Изх. №РУО1-35887/29.10.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2021 г. и във връзка с писмо с вх. №РУО1-34941/19.10.2021 г. Ви уведомявам, че Центърът за оценяване в предучилищното и училищно образование (ЦОПУО) организира от октомври до декември 2021 г. обучения на 350 учители на тема: „Методи за оценяване в международното изследване PISA 2022”.

Изследването PISA (Programme for International Student Assessment) – Програма за международно оценяване на учениците, оценява 15-годишните ученици в три области – функционална грамотност при четене, математика и природни науки, и се провежда през три години, като всеки път една от трите области е основна за изследването. Следващият цикъл трябваше да се проведе през 2021 г. с основна област математиката, но заради Covid-19 основното изследване ще се проведе през 2022 година.

Обученията се организират в събота и неделя, като в програмата са предвидени 12 академични часа, които се провеждат от разстояние в електронна среда и са разпределени по преценка на лекторите, и 4 часа – неприсъствено, самостоятелно обучение. Всеки учител, който е присъствал на обученията и е изпълнил заданията на лекторите, ще получи удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Информация за датите и за регистрация можете да намерите на интернет страницата на ЦОПУО (copuo.bg) в раздел дейности – обучения и на адрес: http://copuo.bg/page.php?c=13&d=200

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД