Обучения, организирани от Синдикат „Образование“

Изх. № РУО1-4308/12.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-3843/08.02.2024 г. Ви уведомявам, че Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ чрез Сдружение „Образование без граници – БГ2012“ организира обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по одобрени програми от министъра на образованието и науката.

Информация за обученията е достъпна на адрес: https://bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com.

Лице за контакт: Любка Костова, [email protected], 0879 293763.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД