Обучителен квалификационен майсторски клас на тема „Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата“

Изх. № РУО1-19475/26.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-17822/12.05.2022г. Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето в сътрудничество с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организират обучителен квалификационен майсторски клас на тема „Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата“, който ще се проведе в периода 8-10.06.2022 г. в к.к. Боровец, хотел „Самоков“.

Предоставям на Вашето внимание предварителна програма и линк за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePEmdBb-bjwIgNYXZqlK-oygiPuhLm0tr9i5h1-S1pX978Yg/viewform

Разходите за обучението, както и за логистиката, пътни, дневни и квартирни пари са за сметка на изпращащата организация.

Моля информацията да бъде представена на педагогическите специалисти от поверената Ви образователна институция, с оглед включване в обучението.

 

Приложение:

  1. Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД