Обучителен семинар за учители на тема „Поуки от миналото – действия за бъдещето“

Изх. № РУО1-17724/03.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-17221/02.06.2021 г. Ви уведомявам, че Фондация „Олга Ленгиел” организира за шеста поредна година обучителен семинар за учители по история и цивилизации, философия, гражданско образование, както и за други учители, които се интересуват от темата за Холокоста, на тема „Поуки от миналото – действия за бъдещето“.

Семинарът ще се проведе в Американския университет в гр. Благоевград от 12 до 16.07.2021 г.

 

Приложение:

  1. Информация за семинара и бланка за кандидатстване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД