ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“

Изх. № № РУО1-17070/06.07.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15800/29.06.2020 г. от Институт за публична политика и фондация „Ханс Зайдел“,  Ви уведомявам, че от 02.08.2020 г. до 04.08.2020 г. в хотел „Рила“ в Боровец ще се проведе  обучение по програмата „Европейско гражданско образование“, предназначена за учители, които ще преподават гражданско образование през учебната 2020/2021 г. Моля за Вашето съдействие относно попълването на следния формуляр, в срок до 13.07.2020 г., от учители по философия, география и икономика и/или история и цивилизации от Вашето училище: https://forms.gle/1SiFUMavdCJjWLPV6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД