Обучителен семинар на Национален музей на образованието – Габрово

Изх. № РУО1-25111/18.09.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

С писмо с вх. № РУО 1-24757/16.09.2020 г. Националният музей на образованието – Габрово информира, че във връзка с изпълнение дейностите по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда 2020/2021”, модул „Културните институции като образователна среда”, в партньорство с Регионално управление на образованието – Габрово, организира обучителен семинар, който ще се проведе на 6 и 7 ноември 2020 г. в музея.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана и заявка за участие в семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД