Обучителен семинар на тема „Ключови умения за ефективна екипна работа по учебния предмет – Физическо възпитание и спорт”

Изх. № РУО1-39576/31.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

           

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-39446/28.10.2022 г. Ви уведомявам, че Националната школа по мениджмънт в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС и Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт организира от 2 до 4 декември 2022 г. в град Разлог семинар за учители по физическо възпитание и спорт на тема „Ключови умения за ефективна екипна работа по учебния предмет физическо възпитание и спорт”. Участниците в семинара ще получат сертификат за 1 квалификационен кредит от Института за следдипломна квалификация  при УНСС.

В срок до 16.11.2022 г. желаещите да се участват в семинара следва да попълнят регистрационната форма на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1mz62HyFf2r8eXbjaZvEpnotIiNKB8fyvw1wcIcQN2T7juw/viewform?usp=sf_link

За въпроси и уточнения по логистиката на семинара: ,,Национал турс“ ЕООД,  тел. 0889 11 50 51, Нели Борисова – e-mail: [email protected]

 

                                                                            

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД