Обучителен семинар на тема „Придобиване и формиране на базови практически знания и умения при оказване на първа помощ в часовете по физическо възпитание и спорт и защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации“

Изх. №РУО1-30423/25.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

   Във връзка с писмо на Българския червен кръст с вх. №РУО1-29793/18.10.2019 г., Ви уведомявам, че Националният учебно-логистичен център към Българския червен кръст, със съдействието на Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт/АБУФВС/ организира обучителен семинар за учители по физическо възпитание и спорт на тема „Придобиване и формиране на базови практически знания и умения при оказване на първа помощ в часовете по физическо възпитание и спорт и защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации“.

  Семинарът ще се проведе  на 9 и 10 ноември /събота и неделя/ 2019 година от 09:30 ч. в гр. София, с. Лозен, район Панчарево, ул. „Полувраг“ №31.

Участниците в семинара ще получат сертификат за 1 квалификационен кредит.

За допълнителна информация относно участието в семинара тел : 0894 483 504, е-mail: [email protected]

Приложение: Програма на семинара

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД