Обучителен семинар по проект „SIT2PLAY“

Изх. № РУО1-29374/15.10.19 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Министерство на младежта и спорта с изх.№ 04-05-158/14.10.2019 г. и вх.№РУО1-29215/14.10.2019 г., Ви информирам, че в рамките на проект „SIT2PLAY“, ще бъде организиран обучителен семинар, който ще се проведе в Национална спортна академия „Васил Левски“ на 5 ноември 2019 г. от 10:00 часа. Семинарът ще протече в две части: теоретична лекция с продължителност до 11:30 часа, в която ще се включат студенти от Национална спортна академия. Водещ преподавател ще е доц. Вера Антонова от катедра „ Баскетбол, волейбол, хандбал“.

Проектът „SIT2PLAY – приобщаващ седящ волейбол, инструмент за промяна на възприемането на увреждания” е насочен към учители по физическо възпитание и спорт за провеждане на занимания по седящ волейбол в училищна среда.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД