Обучителна онлайн платформа за учители – безплатен достъп

Изх. № РУО1-7176/24.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7030/20.03.2020 г., Ви уведомявам, че Сдружение за споделено учене ЕЛА предлага безплатно новата си обучителна платформа http://e-learn.ela-bg.eu/ до 2 април 2020 г. като знак на съпричастност към огромните усилия, които полагат българските учители. Курсовете са разработени от експерти в Сдружение ЕЛА благодарение на финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и са тествани от учители и директори. Обучителната платформа е с пет онлайн обучителни курса: „Запознаване с приобщаващото образование“, „Изграждане на приобщаваща училищна среда: “Принципи и практики“, „Партньорство с родителите“, „Педагогически практики за първи клас”, “Пътеводител на приобщаващия учител“ и „Преподаване с разбиране. Как да подкрепим учениците в прогимназиален етап“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД