Резултати на учениците от Областния кръг на олимпиадата по испански език в област София-град

Изх. № РУО1-7175/24.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7138/23.03.2020 г., Ви уведомявам, че на страницата 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, гр. София с линк http://www.157-cesar-vallejo.com/novini/neus/314-15-02-2020 е публикуван протокол с резултатите на учениците от Областния кръг на олимпиадата по испански език в област София-град.

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, тридневният срок по регламент, в който може да се видят писмените работи от олимпиадата , се отлага за по-късно.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД