Обучителна програма „Мениджърската академия за училищни директори“

Изх. № РУО1-30562/02.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-370/30.10.2020 г., вх. № РУО1-30431/30.10.2020 г. Ви уведомявам, че сдружение „Образование България 2030“ с финансовата подкрепа на Българския форум на бизнес лидерите и под патронажа на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката организира за втора поредна година обучителна програма „Мениджърската академия за училищни директори“.

Обучението е безплатно и ще се проведе в онлайн формат. Директорите на училища могат да заявят желание за участие в „Мениджърската академия за училищни директори“ до 23:59 ч. на 15.11.2020 г. чрез попълване на онлайн формуляр за кандидатстване, публикуван на  адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJHlpqzvj5awuDFjmB9GiGOnl1tyshbcfS1lTzaQ5P-u4TwA/viewform

Приложение:

  1. Покана за участие от организаторите на обучителната програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД