Общо събрание на Софийски ученически съвет

Изх. № РУО1-30561/02.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Софийски ученически съвет с вх. № РУО1-30466/30.10.2020 г., Ви уведомявам, че Управителният съвет на Софийски ученически съвет е променил начина на провеждане на първото за учебната 2020/2021 година Общото събрание с цел намаляване на контактите между гимназистите като опит за намаляване разпространението на COVID 19.

Събранието ще се проведе  в платформата Google Meet на 05.11.2020 г. от 12:00 часа.

За присъединяване  към Общото събрание на Софийски ученически съвет в четвъртък (05.11.2020  г.)  в платформата Google Meet използвайте линка https://meet.google.com/vyh-fdap-gaq

Линкът ще бъде активен за присъединяване от 11:55 ч. на 05.11.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД