Общо събрание на Софийски ученически съвет

Изх. № РУО1-4987/10.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Софийски ученически съвет с вх. № РУО 1-4925/09.02.2021 г., Ви уведомявам, че на 19.02.2021 г. от 14:00 часа в платформата Google Meet ще се проведе второто Общо събрание на Софийски ученически съвет за учебната 2020/2021 година.

Линкът за присъединяване  към събраниeто е следният: https://meet.google.com/bxw-tevx-ddx

Очаква се присъствието на поне един представител на ученическия съвет от училище.

За актуална информация моля да следите сайта на Софийски ученически съвет – sofiaus.wordpress.com.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД