Общо събрание на Софийски ученически съвет

Изх. № РУО1-30170/28.10.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Софийски ученически съвет с вх. № РУО1-30018/ 27.10.2020 г., Ви уведомявам, че на 05.11.2020 г. от 12:00 часа в зелената класна стая на 2. СУ „Емилиян Станев“ ще се проведе първото за учебната 2020/2021 година Общо събрание на Софийски ученически съвет.

Моля на Общото събрание да присъства само по един представител от училище при спазване на всички противоепидемични мерки. Носенето на лични предпазни средства и спазването на дистанция по време на събитието са задължителни.

Събитието ще се проведе на открито, поради което насочвам Вашето внимание към подходящо облекло.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД