Обява за междуучилищна среща по проект „Подкрепа за успех“

Изх. № РУО1-22818/15.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105/01.06.2022 г. на МОН с вх. №РУО1-20506/01.06.2022 г., Ви уведомявам, че на 20.06.2022 г. от 11 часа в сградата на 136. ОУ „Любен Каравелов“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“. Програмата включва състезание по БЕЛ на тема „Части на речта – правопис“ с участието на ученици от 136. ОУ „Любен Каравелов“ и 67. ОУ „Васил Друмев“.

 

Приложение: Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с участието на ученици от 136. ОУ „Любен Каравелов“ и 67. ОУ „Васил Друмев“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД