Обява за междуучилищна среща по проект „Подкрепа за успех“

Изх. № РУО1-25039/29.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-215/01.06.2022 г. на МОН с вх. № РУО1-20506/01.06.2022 г., Ви уведомявам, че на 30.06.2022 г. от 11:00 часа в сградата на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с ученици от 103. ОУ „Васил Левски и 75. ОУ „Тодор Каблешков“. Програмата включва викторина.

Приложение: Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с участието на ученици от 103. ОУ „Васил Левски и 75. ОУ „Тодор Каблешков“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД