Обява за междуучилищна среща по проект „Подкрепа за успех“

Изх. № РУО1-22144/13.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105/01.06.2022 г. на МОН с вх. №РУО1-20506/01.06.2022 г., Ви уведомявам, че на 15.06.2022 г. от 10 часа в сградата на 70.ОУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“. Програмата включва творческа работилница на тема „Знаем и можем“ с участието на ученици от 70. ОУ „Св. Климент Охридски“ и 37. СУ „Райна Княгиня“.

 

Приложение: Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с участието на ученици от 70. ОУ „Св. Климент Охридски“ и 37. СУ „Райна Княгиня“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД