Обява за набиране на кандидати от ромски произход за включване в безплатни подготвителни курсове по биология, химия и български език за кандидатстване в Медицинските университети в страната по специалностите Медицина, Фармация и Дентална медицина, с молба да разпространите информацията до всички училища във вашия регион

Изх. № РУО1-14714/18.05.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13606/11.05.2023 г. Ви уведомявам, че по проект, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Фондация „Здравни проблеми на малцинставата“ организира за кандидат-студенти от ромски произход безплатни подготвителни курсове по биология, химия и български език за кандидатстване в медицинските университети в страната по специалностите „Медицина“, „Фармация“ и „Дентална медицина“.

Приложения:

  1. Формуляр за кандидатстване.
  2. Регламент за избор на кандидати.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД