Обява за националните конкурси „Акад. Матей Матеев“

Изх. РУО1-14951/13.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюза на физиците в България (СФБ) с вх. № РУО 1-14369/10.05.2021 г., Ви предоставям информация за инициативите на СФБ за две награди с името на акад. Матей Матеев, които се присъждат на учители по физика от Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.

Наградите са парични, като стойността им се определя от Фондацията. Участниците в двата конкурса могат да бъдат представени от самите кандидати, от тяхното ръководство, от група членове на СФБ или от регионалните клонове на СФБ.

Приложение:

  1. Обява за националните конкурси „Акад. Матей Матеев“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД