Обява за Националния фестивал „Науката на сцената 9“

Изх. № РУО1-31347/28.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-325/26.09.2023 г., вх. № РУО 1-30708/26.09.2023 г., Ви уведомявам, че в град Севлиево ще се проведе Националният фестивал  „Науката на сцената 9“.

Във връзка със значимостта на фестивала за повишаване качеството на преподаването и устойчивостта на обучението в областта на STEM в предучилищното и училищното образование са поканени учители, които да представят най-иновативните си идеи в учебния процес и да споделят своя опит.

 

Приложение:

  1. Обява за Националния фестивал „Науката на сцената 9“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД