Обява за 28 Конкурс Минко Балкански“ по математика и физика и 9-ти Конкурс за млади Изобретатели“

Изх. № РУО1-14952/13.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на фондация „Миню Балкански“ с вх. № РУО 1-14250/ 10.05.2021 г., предлагам на Вашето внимание обяви за Двадесет и осми конкурс „Минко Балкански“ по математика и физика и за Девети конкурс за млади изобретатели.

 

Приложение:

  1. Обяви за Двадесет и осми конкурс Минко Балкански“ по математика и физика и за Девети конкурс за млади изобретатели.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД