Обява на Съюза на химиците в България за Националния конкурс за 2020 г. за наградите на учителите по химия, учредени и финансирани от Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

Изх. №  РУО 1 – 6552/10.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-6354/09.03.2023 г., приложено Ви изпращам обява на Съюза на химиците в България за Националния конкурс за 2023 г. за награди на учители по химия, учредени и финансирани от Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Приложение:

  1. Обява на Съюза на химиците в България за Националния конкурс за 2023 г. за награди на учители по химия, учредени и финансирани от Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД