Обявяване на Национални инициативи – конкурси от Тракийско сдружение “Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“

Изх. № РУО1-37227/16.11.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-37040/15.11.2023 г. Ви уведомявам, че Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ обявява традиционните Национални инициативи – конкурси за есе, разказ на тема „Завръщане към корените“ /Родовата памет е жива/ 2024, за рисунка на тема „Моето родословно дърво“ /Завръщане към корените/ 2024 и Националната инициатива „И в добро и зло помагали си дедите ни“ 2024.

В конкурсите могат да участват ученици от I до XII клас.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент за организиране и провеждане на конкурс за есе, разказ на тема „Завръщане към корените“ 2024 /Родовата памет е жива/.
  2. Регламент за организиране и провеждане на конкурс за рисунка на тема „Моето родословно дърво“ 2024 /Завръщане към корените/.
  3. Национална инициатива „И в добро и в зло помагали си дедите ни“ 2024.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

Д-Р АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1235/13.11.2023 г.

на министъра на образованието и науката)