Обявяване на процедура за кандидатстване, съгласно Решение № 523/26.07.2018 г. на Столичен общински съвет – Стипендии за високи постижения в областта на спорта, за ученици от столични училища, от 1 до 12 клас

Изх. № РУО1-7605/08.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  с рег. № СОА21-ДИ05-600/04.03.2021 г. на Столична община, вх. № РУО1-7322/04.03.2021 г., Ви уведомявам, че за девета поредна година, кметът на град София ще предостави стипендии на учениците от столични училища за високи постижения в областта на спорта през изминалата 2020 г. Стипендията е учредена през 2012 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и се присъжда, съгласно утвърдени от Столичен общински съвет Правила, с Решение № 523/26.07.2018 г., и се връчва по повод 17 май – Ден на Българския спорт. 

Редът и условията за номиниране на кандидати за стипендия са публикувани на официалната електронна страница на Столична община – www.sofia.bg, рубрика „Спорт и младежки дейности“, секция „Награди, стипендия, отличия“ – линк: https://www.sofia.bg/en/scholarships-achievements-sport.

Право да получат стипендия имат ученици от I до XII клас на общински, държавни и частни училища на територията на Столична община, с призови класирания на олимпийски игри, световни първенства, световни купи, европейски и балкански първенства, и международни турнири от олимпийски видове спорт.

Право да номинират кандидати имат:

 1. За общински училища – директори на столични образователни институции.
 2. За държавни и частни училища – родители/настойници.
 3. За атлети с увреждания – председател/член на Управителен съвет на „Спешъл Олимпикс“ – България и Българската параолимпийска асоциация.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 1. През съответната учебна година да се обучават в училище на територията на Столична община.
 2. Да имат призово класиране – първо, второ, трето място на олимпийски игри, световни първенства, световни купи, европейски и балкански първенства и международни турнири от олимпийски видове спорт.

Категории:

 1. Първо-трето място на олимпийски игри, световни първенства, световни купи, европейски първенства, европейски купи от олимпийски спортове – 200 лв.
 2. Първо-трето място на балкански първенства от олимпийски спортове – 150 лв.
 3. Класиране на параолимпийски игри, световни летни и зимни игри на „Спешъл Олимпикс“ – 200 лв.
 4. Престижни места /първо-трето място/ на международни турнири за деца и ученици, и ученици и младежи с увреждания – 150 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Формуляр-искане /в един екземпляр/ по образец със задължително приложени:
  • Служебна бележка, заверена от училището, удостоверяваща клас на обучение на ученика през текущата учебна година.
  • Копия на документи за завоювани призови класирания през 2020 г., заверени с подпис и печат на съответната федерация /копие на Протокол – класиране от състезание/.

Документите се регистрират в деловодството на Столична община, ул. „Московска“№ 33, с краен срок – 2 април 2021 г. /петък/.

 

За допълнителна информация:

Теодора Филева – тел. 02/946 11 18; тел: 0884 322 642;

Валентина Ликова – тел. 02/946 11 18; тел: 0884 322 644;

Десислава Темелкова – тел: 02/981 06 51, тел: 0884 322 643.

 

Приложения:

 1. Правила.
 2. Процедура за набиране на предложения.
 3. Формуляр-искане.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД