Обявяване на 2 май 2024 г. за неучебен ден за училищата на територията на Столична община

Изх. №РУО1-12813/19.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №СОА24-РД09-2774/17.04.2024 г. на кмета на Столична община за обявяване на 2 май 2024 г. за неучебен ден за училищата на територията на Столична община.

 

Приложение:

  1. Заповед №СОА24-РД09-2774/17.04.2024 г. на кмета на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД