Оганизиране на Зелени школи в рамките на проект „Хранителна вълна – овластяване на младежите за климата”

Изх. № РУО1-10289/09.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с № СОА22-ВК66-1544-{2}/04.03.2022 г., вх. № РУО1-9898/07.03.2022 г., Ви уведомявам, че през пролетта на 2022 г. (март-май), в рамките на проект „Хранителна вълна – овластяване на младежите за климата” /Food Wave/, ще бъдат организирани четири Зелени школи, в които ще се обучават над 120 младежи.

Зелена школа 2022 е инициатива на местната власт, която предлага безплатни практически обучения за развитие на активността в областта на устойчивото производство и потребление на храна, климатичните промени и опазването на околната среда.

Предвидената продължителност на всяка школа е 32 часа, като 16 часа ще се осъществят в дигитална среда, а останалите 16 часа – под формата на присъствени дейности (практикуми).

Програмата за обучение включва четири задължителни модула – общ модул, тематичен модул, социална комуникация и политики, и младежки активизъм. Основните теми, които ще бъдат засегнати включват изменението на климата и глобалната хранителна система, съотнесени към целите за устойчиво развитие и устойчиви хранителни системи, както и устойчиво поведение на консумация на храна.

Обученията в Зелена школа 2022 са безплатни за одобрените участници и ще се провеждат в почивните дни (събота или неделя).

Право на участие имат млади хора от 18 до 35 години, живеещи на територията на София.

Формата за регистрация е електронна и достъпна до 10.03.2022 г., тук.

Зелените школи стартират на 12 и 13 март 2022 г.

Присъствените занятия ще се реализират съгласно действащите противоепидемични мерки към датата на провеждане (валиден зелен сертификат, спазване на дистанция, маски).

Допълнителна информация е публикувана на страницата на Проекта: www.foodwave.eu и във Facebook групата: Food Wave Sofia.

Информация относно регламента за подбор на участници ще откриете в Приложение.

За контакт: Антония Новакова, началник на отдел „Климат и енергия“, 0878 669 769, [email protected] и Стоян Стоянов, Агенция Про Уей ЕООД, 0879 646 648, [email protected].

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД