Ограничаване на посещението на ученици и учители от Китай и Италия

Изх. № РУО1- 5504/ 27.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо с вх. № РУО1-5476/ 27.02.2020 г. на министър Красимир Вълчев, относно ограничаване на посещението на ученици и учители от Китай и Италия.

 

Приложение:  Писмо с вх. № РУО1-5476/ 27.02.2020 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД