Ограничаване на пътуванията до Италия във връзка с коронавируса

Изх. № РУО1- 4958/ 24.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ

И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение  писмо с вх. № РУО1-4897/ 24.02.2020 г. на министър Красимир Вълчев, относно ограничаване на пътуванията до Италия и местата, за които има информация за разпространение на коронавируса с цел опазване живота и здравето на децата и учениците.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД