Одобрени за финансиране училища по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за 2023 година

Изх. № РУО1-30702/26.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на сайта на министерството на образованието и науката в раздел  Програми и проекти -> Национални програми 2023 – https://web.mon.bg/bg/101258,  е публикуван списък с одобрените за финансиране училища по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за 2023 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД