Олимпиада за познания за природните и технологични бедствия по линия на Европейското споразумение за големите бедствия (EUR-OPA)

Изх. № РУО1-33/04.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с рег. № 764000-3975/29.12.2021 г., вх. № РУО1-42504/29.12.2021 г., Ви уведомявам, че в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, е отправена покана за включването на български ученици в Олимпиада за познания за природните и технологични бедствия по линия на Европейското споразумение за големите бедствия (EUR-OPA). Олимпиадата ще се проведе под егидата на EUR-OPA в сътрудничество с гражданска отбрана на Кипър на 18.02.2022 г.  на 18.02.2022 г. от 09:00 (GMT).

Олимпиадата ще се проведе онлайн на английски език, базиран на инструмента на интернет адрес BeSafenet.net – сайтът предоставя учебни материали за опасност и готовност в 24 държави-членки на Споразумението.

При възникнали въпроси: Мерилин Димитрова – тел. 02/9824537

Моля да сведете информацията за конкурса до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана за олимпиадата на английски език.
  2. Правила за провеждане на състезанието на английски език.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД