Олимпиада по орнитология организирана от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)

Изх. РУО1 – 6068/ 06.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1 – 5570 от 01.03.2023 г. Ви предоставям следната информация.

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира Олимпиада по орнитология, насочена към ученици от V до VIII от цялата страна. Олимпиада по орнитология е една от най-значимите образователни дейности на БДЗП. Провеждана е в периода от 1999 г. до 2008 г. с подкрепата на Регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката и с участието на над 10 000 ученици от цялата страна. Олимпиадата цели да събуди интереса към птиците и природата у възможно най-голям брой млади хора. Опитът през годините показва, че отличените ученици във финалните кръгове продължават да развиват своите интереси в сферата на биологията и защитата на природата.

С цел продължение на възможностите за бъдещо развитие в сферата на орнитологията на младежи с изявен интерес, след 13 години прекъсване, през 2022 г. БЗДП възобновява провеждането на Националната олимпиада по орнитология.

Първият кръг ще се проведе в платформата Kyoso на 1 април 2022 от 10:00 до 18:00 часа в рамките на 60 минути, в удобно за участниците време. Желаещите да участват трябва да се регистрират до 31 март 2023 г. на електронен адрес: https://platform. Kyoso.tech/hub/login. Регистрацията и участието в олимпиадата са безплатни. Състезанието ще се проведе в два кръга. Вторият кръг ще се проведе присъствено в природен парк „Персина“, град Белене в периода 22-23 април 2023. За участие във втория кръг ще бъдат поканени първите 20 ученици, показали най-добър резултат от първия. Те ще бъдат информирани лично от организаторите. За победителите от финалния кръг ще има специални награди, подкрепящи интереса към орнитологията.

Препоръчана литература за подготовка за олимпиадата по орнитология 2022 г.

 1. Актуален списък на птиците, установени в България, и техните официални научни наименования: https://www.bunarco.org/files/
 2. Определител за птиците от сайта на БДЗП: https://bspb.org/
 3. Литература от онлайн библиотеката на БДЗП: https://bspb.org/
 • „На среща с птиците в България“
 • „Помагало за ловеца: Птици“
 • „Помагало за определяне и опазване птиците в горите“
 • „Пътеводител на Бургаските влажни зони за любители на птиците и езерата“
 • „Помощ на властелина на бурите“
 • „Животът на лешоядите“
 • „Сигурни зимовища за червеногушата гъска“
 1. Онлайн издание на Червената книга на България: https://e-ecodb.bas.bg/

Българското дружество за защита на птиците е гражданска природозащитна организация, която вече над 30 години работи за опазването на дивите птици, важните за тях места за местообитания, както и за биоразнообразието като цяло, допринасяйки за устойчивото ползване на природните ресурси и за благосъстоянието на хората. В основата на дейностите и успеха на организацията е привличането на млади хора с изявен интерес към науката и по-специално към опазването на природата.

Моля да информирате учителите от Вашето училище за предстоящата олимпиада и при проявен интерес да съдействате за тяхното участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД