Олимпийски лагер

Изх. № РУО1-12991/05.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-12714/04.05.2023 г., Ви уведомявам, че Националната олимпийска академия на Българския олимпийски комитет, съвместно с НСА „Васил Левски“, организира 11. сесия за учители по физическо възпитание и спорт, която ще се проведе от 8 до 11 юни 2023 г. в гр. Равда, База Водни спортове на НСА. Организаторите канят за участие учителите по физическо възпитание и спорт, които имат интерес към олимпизма и постижения в областта на спортното възпитание на ученици, като квотата за участие е по 5 учители от всяко РУО в страната.

По време на сесията участниците ще имат възможност да представят своите идеи, опити да общуват с над 50 колеги от цялата страна по актуалните проблеми на възпитанието в училище със средствата на физическото възпитание и спорта. Програмата включва среща със значими личности в спортното и олимпийско движение, провеждане на дискусии и творчески инициативи, спортна и културна дейност.

Разноските по настаняването и прехраната се поемат от БОК.

За участие в Олимпийския лагер е необходимо да попълните формуляр за участие до 20.05.2023 г. на следния електронен адрес:

https://forms.gle/fmomaF2Rc4XW78X79.

Повече информация можете да получите в Образователния олимпийски център на НСА.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1030/25.04.2023 г.

на началника на РУО – София-град)