Онлайн анкета и уебинар за учители във връзка с действащата програма „ГИС в училище“

Изх. № РУО1-3737/07.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3668/07.02.2024 г. Ви уведомявам, че фирма „Есри България” инициира онлайн анкета и уебинар за учители относно действащата програма „ГИС в училище“.

Целта на анкетното проучване е получаване на обратна връзка относно качеството, полезността и приложимостга на използваните в образованието софтуерни продукти на „ArcGlS 0nline”. Анкетата е налична на следния линк: https://arcq.is/OrHnju

В уебинара ще бъдат включени демонстрации на живо за възможностите на ГИС платформата за създаване на интерактивни уроци, изготвяне на уеб карти за учебните часове, като ще бъдат споделени добри практики.

Повече информация за уебинара ще бъде публикувана на сайта на програмата „ГИС в училище“

https://teach-with-gis-bulqariaesribulgaria.hub.arcgis.com/. Уебинарът е без такса за участие и ще се проведе през месец март.

Моля да сведете информацията до знанието на учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД