Онлайн дебат на тема: „Мисията възможна! Връзка между ежедневните ни избори на храна и преодоляването на климатичните промени“

Изх. № РУО1-7411/20.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7185/17.03.2023 г., Ви уведомявам, че на 28.03.2023 г. от 10:00 ще се проведе онлайн дебат на тема: „Мисията възможна! Връзка между ежедневните ни избори на храна и преодоляването на климатичните промени“, организиран от Столична община и екипът на FOOD WAVE

Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младежите по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни, като възможност за ограничаване на климатичните промени. Крайната цел на проекта е той да достигне до 15 милиона европейски младежи на възраст от 18 до 35 години.

Събитието ще се проведе онлайн чрез платформата ZOOM.

https://us02web.zoom.us/j/3825479116?pwd=bWpvMHdzelFZRko3cmVKc291N2tqZz09

Meeting ID: 382 547 9116

Passcode: i6fr7E

Молим да попълните регистрационната форма до 27.03.2023 г. включително:

Регистрационна форма: https://form.jotform.com/230601744169353

Анкетна карта: https://forms.gle/f8YesQ8MrhbM4Adt5

Участието е безплатно след предварителна регистрация на посочения линк.

Моля да сведете информацията за събитието до учениците в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД