Онлайн квалификационни курсове за учителите по немски език

Изх. №РУО1-8679/21.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Гьоте институт с вх. № РУО1-8406/15.04.2020 г., Ви уведомявам, че в условията на извънредно положение институтът в България пренастройва квалификационните си програми и предлага на учителите по немски език от страната два безплатни онлайн квалификационни курса от програмата „Уча се да преподавам немски език“ (DLL) от 27.04.2020 г. до 17.07.2020 г., по следните модули:

DLL1: Компетенции на учителя и организиране на часа.

DLL10: Преподаване на немски език на тийнейджъри.

Участниците ще работят онлайн във виртуален курс на платформата на Гьоте институт и през цялото време ще получават обратна връзка от тутор. По време на курса ще се провеждат виртуални срещи на живо през Adobe Connect.

За повече информация и формуляр за участие: https://www.goethe.de/ins/bg/spr/unt/for/gia/dll.html

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД