Онлайн конференция „10 години JUMP MATH в България“

Изх. № РУО1 – 13237/26.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от Института за прогресивно образование с вх. № РУО 1-13083/23.04.2021 г., Ви уведомявам, че на 07.05.2021 г. и на 08.05.2021 г. ще се проведе онлайн конференция „10 години JUMP MATH в България“.

Приложено Ви изпращам Програма на конференцията.

Моля да информирате учителите по математика от повереното Ви училище.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД