Дискусия за ролята на космическите изследвания в геоинформационните технологии в образованието

Изх. № РУО1-7407/20.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7036/23.03.2022 г., Ви уведомявам, че на 6 април 2023 г. от 14:00 ще се проведе онлайн среща с учители и дискусия за ролята на космическите изследвания в геоинформационните технологии в образованието, организиран от образователна инициатива „Космическо училище“.

Събитието е насочено към учителите от профилираната подготовка по география и икономика, където в модул 6 от учебната програма за 12 клас е включена тематиката свързана с геопространствените технологии и дистанционните изследвания. В събитието също така може да се включат всички учители с интерес към темата. Събитието се организира по линия на образователна инициатива „Космическо училище“.

Участието в събитието става след предварителна регистрация, в срок до 4 април  2023 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация.

Линкове за включване в събитието ще бъдат изпратени до всички регистрирани участници на 5 април 2023 г. За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД