Онлайн лекция, посветена на отбелязването на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста

Изх. № РУО1-2659/17.01.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-23/14.01.2022 г., вх. № РУО 1-2107/14.01.2022 г., Ви уведомявам, че Мемориалният център в памет на жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“, Йерусалим, Държавата Израел, отправя предложение за провеждане на онлайн лекция за всички учители, преминали обучение в „Яд Вашем“, на 27 януари 2022 г. от 18:00 часа, посветена на отбелязването на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста.

Тема на лекцията е „Музиката по времето на Холокоста“, а работният език е английски.

Учителите, които желаят да се включат в обучението, следва да попълнят Google формуляр, достъпен на https://forms.gle/3i2ZyHGacgv52enY7, в срок до 18.01.2022 г., 17:30 часа. На електронните адреси, посочени от учителите при регистрацията, ще бъде изпратена активна електронна връзка за включване в семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД