Онлайн музикален фестивал „Осанна във висините“

Изх. № РУО1-33936/27.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено ви изпращам писмо с вх. № РУО1-33739/26.11.2020 г. от г-жа Бистра Илиева – управител на фондация „Дарби“ относно провеждане на онлайн фестивал „Осанна във висините“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД