Онлайн обучение във връзка с провеждане на видеонаблюдение при НВО в VII и в Х клас

Изх. № РУО1-16702/23.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,  

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В VII И В Х КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16517/22.05.2024 г. Ви уведомявам, че на 31.05.2024 г. от 14:00 ч. „Посещаемо и безопасно училище“ ще проведе онлайн обучение във връзка с предстоящите изпити от НВО и осъществяване на централизирано видеонаблюдение по време на тяхното провеждане – активация на пакет „Посещаемо и безопасно училище“ към централизираната система за видеонаблюдение и необходимите стъпки за добавяне на DVR/NVR/XVR към пакета.

За участие в обучението е необходимо да извършите предварителна регистрация през портала на Edu-Box: https://edu-box.mon.bg/login.aspx?meet=235581412371

Завършилите регистрацията потребители ще получат информация на посочения от тях имейл адрес и линк за присъединяване към обучението.

При необходимост от допълнителна информация и/или въпроси: „Посещаемо и безопасно училище“, тел. 0700 20 250; имейл: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД