Онлайн открита педагогическа практика по география и икономика в V клас

Изх. № 10316/05.04.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, на 22 април 2021 г. от 10:10 часа в 18. СУ „Уилям Гладстон“ ще се проведе онлайн открита педагогическа практика с учители по география и икономика на тема „Прилагане на учебната програма по география и икономика за V клас”. Ще бъде представен урок за нови знания на тема „Население на Африка”.

Моля да уведомите учителите по география и икономика в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Регистрацията е в срок до 14.04.2021 г. на посочения линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyVyo3_AGYulPFmOLc8k5RgHF4VTRKd3VGMSw-vQQcwYUqLA/viewform?usp=sf_link

Заявилите желание за участие учители ще получат по електронна поща връзка и код за достъп.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД