Онлайн открити педагогически практики с учители и директори от ДГ на тема „Формиране на умения за работа с различни художествени материали и техники на деца в предучилищна възраст“

Изх. № РУО1-15477/26.04.2022

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ                                                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година Ви уведомявам, че на 28.04.2022 г. от 10.00 ч. ще се проведат онлайн открити педагогически практики с учители и директори от ДГ на тема „Формиране на умения за работа с различни художествени материали и техники на деца в предучилищна възраст“.

С оглед капацитета на виртуалната зала на РУО – София-град, моля в откритите практики да се включи по един представител от детска градина, като допълнително ще получите линк за достъп.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД