Онлайн платформа за обучение и тренировки по циркови дисциплини „Цирк Вкъщи“

Изх. № РУО1-32147/12.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31834/11.11.2020 г.,  Ви уведомявам, че Mini Art Foundation, с подкрепата на Столична община и на Френското посолство в България, организира чрез онлайн платформата за преподаване на циркови дисциплини „Цирк Вкъщи“, тренировки с групи ученици в училище или вкъщи.

Тренировките са  безплатни и се провеждат всяка седмица във вторник от 10:20 ч. до 11:20 ч. чрез платформата Zoom. Желаещите могат да се включат чрез линка:

https://us02web.zoom.us/j/83626615095

Повече информация можете да получите на следните адреси:

https://www.facebook.com/circusathome

https://www.facebook.com/circusathome/videos/354171059022540/

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД